Om Dockteaterhuset

Föreningen åtnjuter stöd från Örebro kommun och Region Örebro län.